Đạt giải nhất

Giải bình chọn BGK

Tổng điểm BGK: 242

#71

Share

Votes

Đạt giải nhì

Giải bình chọn BGK + Vote + Share

Tổng điểm BGK + Vote/Share: 873.92

#74

Share

Votes

Đạt giải nhì

Giải bình chọn BGK + Vote + Share

Tổng điểm BGK + Vote/Share: 287.54

#65

Share

Votes

Kết quả vòng Sơ Kết: HÀNH LÝ CỦA BẠN

Tuần 01Tuần 02Tuần 03
Hotline 1900 1886Thông tin liên hệ: Promotion@vietjetair.com

Theo dõi cuộc thi tại: